Privacybeleid

B&B Het Wolfshuis:
Wij verwerken persoonsgegevens van gasten (naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer), omdat een werkbare verhuur van onze accomodatie dit nu eenmaal vereist (verderop meer hierover).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam, geslacht, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
    Deze gegevens zijn van belang voor de zakelijke overeenkomst die wij met onze klanten sluiten. Ook zijn er fiscale verplichtingen in dit opzicht (aangifte en verantwoording toeristenbelasting etc.) die wij bij wet tenminste 7 jaar moeten kunnen verantwoorden tegenover de Belastingdienst.
  • IP-adres
    Onze site maakt onze gebruik van IP-herkenning, uw IP-adres (uniek nummer van uw internet-adres) wordt gerekend tot ‘persoonsgegevens’. IP-herkenning wordt uitsluitend gebruikt om het onze site te optimaliseren, en om de veiligheid van onze site te waarborgen door bezoek vanaf verdachte / onveilige IP-adressen te weren.
  • Cookies en IP-adresgegevens worden middels analyse software voor de optimalisering van onze site en voor het meten van effecten van eventuele campagnes, ingezet. Dit doen wij met de software ‘Google Analytics’. Deze gegevens zijn door ons afgeschermd en geanonimiseerd (het IP-adres wordt gemaskeerd en is dus deels versleuteld / onzichtbaar gemaakt en dus niet herleidbaar voor Google e.d.), er is een verwerkingsovereenkomst met Google en er worden géén data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.
  • NB U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij gebruiken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens anders dan de bovenaan vermelde. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn opgeslagen in het systeem ‘Bed en Breakfast Nederland’ , waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten om de gegevens optimaal te beveiligen. De verwerkersovereenkomst is vervat in de algemene voorwaarden van eigenaar Bed & Breakfast Europe B.V. , die vermeld staan in de site bedandbreakfast.nl

De gegevens worden uitsluitend gebruikt als boven omschreven en ze worden ook op geen enkele wijze gedeeld met derden.

Sociale media
Met betrekking tot onze Sociale Media pagina’s (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.) gelden de aldaar in de gebruiksvoorwaarden omschreven privacyvoorwaarden, met dien verstande dat wij van onze kant de privacy hebben gemaximaliseerd bij onze instellingen van deze media. 

Toestemming
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via wolfshuis(a)yahoo.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wolfshuis.nl en B&B het Wolfshuis neemt nimmer besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
B&B het Wolfshuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Naam, woonplaats, geslacht, e-mailadres: worden 7 jaar bewaard, dit is de minimale bewaartermijn vanwege verplichting door de Belastingdienst

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wolfshuis.nl en B&B het Wolfshuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wolfshuis(a)yahoo.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naarwolfshuis(a)yahoo.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende zaken zwart, zodat ze onleesbaar zijn: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) en bsn nummer. 

Functionaris Gegevensbescherming is Lukas van der Hijden, hij is te bereiken via 06-46290000 en via lukasvanderhijden(a)gmail.com.